PAR-SJEKK

«Par-sjekk er hentet til Norge av Modum Bad via Center for familie utvikling i Danmark. Metoden er forskningsbasert og utviklet ved Aarhus Universitet. Spørreskjemaet og feedbackrapporten som blir brukt i Par-sjekk er kun tilgjengelig på norsk.»