COACHING

«En samtalepartner eller en coach kan være en god støtte for å arbeide med jobbrelaterte forhold eller private relasjoner.»