DU SER MEG IKKE!

Oppdatert: 26. nov. 2018

Forventningen om å bli sett i parforholdet er ofte en kime til konflikt.

Hun: "Du ser meg ikke!"

Han: "For noe sludder, du snakker som om jeg er blind!"

Hun: "Den tanken har slått meg.."

Bak disse karikerte ordene er det ofte mye smerte, kritikk og drifting i parforholdet. Dette handler om opplevelsen av å bli sett. Det er vanskelig å endre på etablerte holdninger og væremåter, men samtaler om dette fører ofte til utsagn som: I dag føler jeg at du har sett meg!

Siste innlegg

Se alle

Best føre var!

Å gå i parsamtaler når dere har det bra sammen kan ha mye for seg. Dere kan lære å snakke sammen på en måte som gjør dere rustet til å tåle dagene det stormer rundt dere. Kanskje opplever du en uba

Online timebestilling.
Trykk på knappen:

Ego Network as

Ove Ramstrøm

Høleberggaten 13, 1.etasje

4006 Stavanger

ove@egonet.no

 

Tel: 9151 3319

  • Svart Facebook Ikon
Kontakt meg