Hvorfor par-sjekk?

  • For å gi parforholdet den oppmerksomheten det fortjener

  • For å se potensialet i styrkene i parforholdet

  • For å sette ord på tanker og følelser

  • For å utvikle kommunikasjonen

  • For å styrke nærhet og trygghet

  • For å få felles forståelse og bli mer samkjørt

  • For å forebygge konflikter og vanskeligheter

  • For å få hjelp til å snakke om det som er vanskelig

  • For å gi paret tips om gode endringsverktøy

 

Kartlegging

En Par-sjekk starter med et online spørreskjema som partene besvarer individuelt. Deretter får paret to samtaler med  veileder.
– I den første samtalen kartlegges parets styrker og ressurser. Samtidig ser vi på bekymringer og utfordringer som de opplever.

– I den andre samtaletimen arbeider vi med å finne ut hvordan paret kan ta hånd om utfordringene på en god måte.

Gode verktøy

Med seg på veien får paret tips om gode verktøy for endring.
– De får en personlig feedbackrapport som de kan benytte som redskap til å jobbe videre med forholdet på hjemmebane.

Gjennomføres nå i Stavanger

Par-sjekk er hentet til norge av Modum Bad via Center for Familieudvikling i Danmark. Metoden er forskningsbasert og utviklet ved Aarhus Universitet. Spørreskjemaet og feedbackrapporten som blir brukt i Par-sjekk er kun tilgjengelig på norsk.

Prisen inkluderer online spørreskjema,  personlig feedbackrapport og 2x1,5 samtaletimer med en eller to veiledere.

Se pris.


 

Lurer du på noe?
Ring meg gjerne for en uforpliktende samtale.
9151 3319
Du kan også sende en SMS med navn, så ringer jeg deg.

Ego Network as

Ove Ramstrøm

Høleberggaten 13, 1.etasje

4006 Stavanger

ove@egonet.no

 

Tel: 9151 3319

Online timebestilling.
Trykk på knappen:
  • Svart Facebook Ikon
Kontakt meg