Hvorfor par-sjekk?

  • For å gi parforholdet den oppmerksomheten det fortjener

  • For å se potensialet i styrkene i parforholdet

  • For å sette ord på tanker og følelser

  • For å utvikle kommunikasjonen

  • For å styrke nærhet og trygghet

  • For å få felles forståelse og bli mer samkjørt

  • For å forebygge konflikter og vanskeligheter

  • For å få hjelp til å snakke om det som er vanskelig

  • For å gi paret tips om gode endringsverktøy

Kartlegging

En Par-sjekk starter med et online spørreskjema som partene besvarer individuelt. Deretter får paret to samtaler med  veileder.
– I den første samtalen kartlegges parets styrker og ressurser. Samtidig ser vi på bekymringer og utfordringer som de opplever.

– I den andre samtaletimen arbeider vi med å finne ut hvordan paret kan ta hånd om utfordringene på en god måte.

Gode verktøy

Med seg på veien får paret tips om gode verktøy for endring.
– De får en personlig feedbackrapport som de kan benytte som redskap til å jobbe videre med forholdet på hjemmebane.

Gjennomføres nå i Stavanger

Par-sjekk er hentet til norge av Modum Bad via Center for Familieudvikling i Danmark. Metoden er forskningsbasert og utviklet ved Aarhus Universitet. Spørreskjemaet og feedbackrapporten som blir brukt i Par-sjekk er kun tilgjengelig på norsk.

Prisen inkluderer online spørreskjema,  personlig feedbackrapport og 2x1,5 samtaletimer med en eller to veiledere.

Se pris.


 

Online timebestilling.
Trykk på knappen:

Ego Network as

Ove Ramstrøm

Høleberggaten 13, 1.etasje

4006 Stavanger

ove@egonet.no

 

Tel: 9151 3319

  • Svart Facebook Ikon
Kontakt meg