Gestaltterapi
Hvem egner gestaltterapi seg for?

Gestaltterapi egner seg både for individual-, par- og gruppeterapi, egenutvikling, i undervisning, ledelse, organisasjonsarbeide og i konsulentarbeid.

Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene. Gestaltterapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen utspiller seg sammen med klienten her og nå, og støtter bevegelsen mot økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon.

 

Gestaltterapeuten søker å møte klienten på en ikke-fortolkende måte. Begreper som frisk, patologisk eller forstyrret refererer til normer som kan stå i veien for relasjonen og oppdagelsen av historien klienten bærer med seg. Forskning har vist oss at den følelsesmessige kvaliteten i samspillet vi erfarer tidlig i livet, er med på å danne noen av våre mønstre for regulering av følelser og sosial adferd. Denne selvreguleringen, eller kreative tilpassningen, gjør seg også gjeldende i voksenlivet – på en mer eller mindre hensiktsmessig måte.

 

 

Noen relasjonelle mønstre er etablert før vårt sanselige- og kognitive apparat var fullt utviklet, noe som kan gjøre dem vanskelige å forholde seg til på en oppmerksom og bevisst måte. Terapien gir oss mulighet til å la våre relasjonelle mønstre utspille seg følelsesmessig i en terapeutisk relasjon for å bli oppdaget, språkliggjort og forstått.

 

Gestaltterapi er en fenomenologisk og eksistensiell form for psykoterapi utviklet som et alternativ til psykoanalysen av psykiater Frederick Perls, psykolog Laura Perls og sosiolog, poet og samfunnskritiker Poul Goodman på 1940-tallet. Gestaltterapien representerer en bevegelse fra en hermeneutisk (fortolkende) tilnærming til psykiske lidelser, til en erfaringsbasert og estetisk tilnærming (læren om sansene), som bevisstgjør og støtter samvær og selvregulering slik det faktisk utspiller seg i relasjon og situasjon.

 

MNGF:
- et kvalitetsstempel...

For å benytte initialene MNGF (Medlem av Norsk Gestaltterepaut Forening) må gestaltterapeuten være utdannet ved en EAGT-godkjent (European Assosiation of Gestalt Therapy) utdanningsinstitusjon.

Praktiserende gestaltterapeuter MNGF må motta veiledning, samt følge NFGs (Norsk Gestaltterapeut Forening) etiske retningslinjer. NGF er medlem av EAGT.

Mange gestaltterapeuter MNGF har privatpraksis og mottar klienter med ulike behov. I tillegg benytter helsevesenet gestaltterapeuter MNGF både i og utenfor offentlige behandlingsinstitusjoner.

Gestaltterapeuter MNGF forplikter seg til å behandle klientens opplysninger i henhold til gjeldende lovverk, som blant annet pålegger terapeuten taushetsplikt.

Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF

Mer om gestaltterapi her: Norsk Gestalt Forening

Nyttige lenker

 

Norsk Gestaltterapeut Forening

 

Norsk Gestalt Institutt Høyskole

 

Jeg samarbeider med:

Gestalt Psykoterapi Stavanger

Lurer du på noe?
Ring meg gjerne for en uforpliktende samtale.
9151 3319
Du kan også sende en SMS med navn, så ringer jeg deg.

Ego Network as

Ove Ramstrøm

Høleberggaten 13, 1.etasje

4006 Stavanger

ove@egonet.no

 

Tel: 9151 3319

Online timebestilling.
Trykk på knappen:
  • Svart Facebook Ikon
Kontakt meg