Ego Network, firmalogo

Gestalt i organisasjoner

Gestalt er fra 1950-årene hovedsaklig brukt i terapeutisk behandling og selvutvikling, men man så tidlig at dette var en metode som egnet seg på flere arenaer, blant annet undervisning, veiledning og innen organisasjonsutvikling.

For mer enn 30 år siden begynte man i USA å anvende gestalt også i organisasjoner.

I dag brukes metoden ikke bare av terapeuter men også av organisasjonskonsulenter, pedagoger og veiledere over hele verden. I coaching er metoden svært anvendelig fordi den med sitt humanistiske grunnsyn legger til rette for å utvikle det enkelte menneskets muligheter.

Kurs illustrasjon

Organisasjonsutvikling

Våre kunder representerer vidt forskjellige bransjer og sektorer i privat og offentlig sektor.

Typiske oppdrag og tjenester er:

  • Konfliktarbeid - Forebygging eller løsning av fastlåste konflikter.
  • Lederutvikling gjennom systematisk ledertilbakemelding – Utarbeidelse av ønsket lederatferd i organisasjoner.
  • Teamutvikling - Utvikling av kommunikasjon og samspill i grupper og organisasjoner. Kan også benyttes mellom bedrifter (eks leverandør/underleverandør eller bedrifter som samarbeider om leveranser)
  • Coaching - Støtte til ledere og ansatte.
  • Bedrifter bruker oss til å støtte medarbeidere som av en eller annen grunn har det vanskelig, har mottatt sluttpakke, eller skal over i nytt arbeid. Se www.egonet.no/terapi