Ego Network, firmalogo
Ledertilbakemelding mann

Systematisk ledertilbakemelding (LTM)

Hvordan etablere og skape effektiv lederatferd i organisasjonen.

Systematisk ledertilbakemelding bidrar til utvikling av team og økt forståelse for ledelse og samhandling i hele teamet/organisasjonen. Verktøyet LTM underbygger og støtter utvikling av lederne. Ved å bygge inn ønsket lederatferd i verktøyet vil det være en god måte å internalisere den på.


Vår erfaring fra bruk av ledertilbakemeldingsprosesser er at de:

  • bidrar til økt bevissthet om egen lederstil og atferd i jobben
  • understøtter visjon og verdier
  • hjelper ledere til å utvikle ønsket lederatferd og gjør dem mer effektive i samarbeid med andre mennesker
  • støtter ledere i å utvikle seg i lederrollen
  • bedrer kommunikasjon og teamarbeid
  • bidrar til å skape en bedriftskultur som har fremmer samarbeid, trivsel og effektivitet.

Vi bistår bedrifter med å etablere et sett av ”ønskede lederatferder”.

Vi vil gjerne presentere verktøyet nærmere.

Kontakt oss for mer informasjon og referanser.