Ego Network, firmalogo
Konfliktarbeid mann

Konfliktarbeid

Vi har erfart at de mest fastlåste konflikter kan løses og bli erstattet med ny atferd. Vi har sett eventyrlige resultater av denne endringen, både økonomisk og i arbeidsmiljøet.

Målgruppe

Lederteam, avdelinger og ansatte som tenker at de kunne hatt det bedre sammen eller som opplever problemer i samarbeidet.

Prosessen

Vær gjerne uenige! Konflikter handler om måten vi er uenige på. Det er form, ikke sak som er problemet. Konflikter løses ikke ved å bli enige, men gjennom å forandre væremåte.

Konflikter oppstår i relasjoner og må løses der. I kjernen av konflikter er de ubehagelige følelsene. En varig løsning forutsetter innarbeiding av nye kommunikasjonsmønstre mellom partene. Derfor må de møtes og snakke med hverandre på en annen måte enn tidligere. Konflikten er løst når ubehaget er borte, og når hver enkelt troverdig bekrefter at konflikten er løst for eget vedkommende.

Metode

Opplegget er praktisk orientert og handler om å løse aktuelle samarbeidsproblemer mellom deltakerne. Prosessorientert gruppearbeid basert på gestaltteori og øvelser.

Varighet

Normalt inntil 3 dager, samt 1-2 dagers oppfølging.


Kontakt oss for mer informasjon og referanser.