Ego Network, firmalogo
Coaching mann

Coaching

Støtte til ledere og medarbeidere

Ledere og medarbeidere har i perioder behov for støtte. Noen typiske situasjoner som aktualiserer coaching er:

 • Bedriften omstiller seg og lederen trenger støtte for å lede utviklings- og endringsarbeid
 • Ønske om bedre resultater
 • Endrede rammer for bedriften, eksempelvis
  • oppkjøp/salg/nye markeder og produkter
  • nedbemanning
  • vekst
 • Lederen/medarbeideren trenger påfyll, personlig utvikling og/eller nye perspektiver
 • Når arbeidshverdagen er blitt vanskelig å mestre
 • Når personlige forhold og/eller konflikter kommer i veien for effektivitet