Ego Network, firmalogo
Coaching mann

Coaching

Du er ikke alene. En samtalepartner eller en coach kan være en god støtte for å arbeide med jobbrelaterte forhold.

Kanskje har du en travel hverdag, du trenger noen utenfor systemet å snakke med, kanskje en samtalepartner i forhold til jobben din? Av og til kan det være vanskelig å fungere på jobb når det butter i mot privat. Kanskje står du ved et veivalg.


Her er noen eksempler på vanlige tema/behov som tas opp i coaching:

  • Noen å dele dine tanker og ideer med, fordi du har stivnet på jobben og/eller i privatlivet, og du har ønske om få brukt kreativiteten på en bedre måte
  • Støtte til å klargjøre mål i jobben. Stemmer dine mål med arbeidsstedets mål?
  • Støtte til å komme videre, hvis du kjenner symptomer på utbrenthet
  • Bli bedre kjent med deg selv
  • Bli bevisst på hvordan du kommuniserer med andre
  • Støtte til å sette grenser for deg selv for å unngå stress
  • En utenforstående å snakke med
  • Støtte til å løsne opp i en pågående konflikt, enten på jobben eller med noen i nære relasjoner

Velkommen!